Upadłość osób fizycznych

Postanowieniem  z dnia 23 stycznia 2019 sygn. akt V GU 401/18 Sąd Rejonowy w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacji ogłosił upadłość Michała Brzeżowskiego, zamieszkałego Kłodawa  PESEL 72040113615, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego Komisarza w osobie SSR Jerzego Młynarskiego oraz syndyka w osobie Tomasza Śmietana. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest  pod sygnaturą V GUp 33/19.