Prawo upadłościowe i naprawcze

Niezmiernie istotnym dla obrotu gospodarczego jest problem niewypłacalności przedsiębiorcy, zarówno dla niego samego jak i jego kontrahentów. Mając tego świadomość, Kancelaria przedstawia swoim Klientom szeroki zakres działań służących ochronie ich interesów.

Kancelaria posiada duże doświadczenie praktyczne w zakresie postępowania naprawczego i postępowania upadłościowego. Doświadczenie to zostało nabyte już na gruncie poprzednio obowiązującej regulacji - pozwala ono spojrzeć z punktu widzenia praktyki na rozwiązania aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 28 lutego 2003r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. nr 60, poz. 535 z późn. zm.). Radca Prawny Tomasz Śmietana (działający jako syndyk albo nadzorca sądowy) wraz z Kancelarią wielokrotnie prowadził postępowanie upadłościowe i pełnił funkcję nadzorcy sądowego. Kancelaria wielokrotnie występowała także w imieniu wierzycieli upadłych. Działając za swoich Klientów w toczących się postępowaniach innych przedsiębiorców, zapewniała i wciąż zapewnia należytą ochronę ich interesów oraz najbardziej korzystne w danych warunkach zaspokojenie wierzytelności konkretnego Zleceniodawcy.